Javni poziv za prikupljanje ponuda – davanje u zakup poslovnih prostora

Sajam sezonskog zapošljavanja i Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore
March 6, 2024
Centralna proslava jubileja Univerziteta Crne Gore
May 5, 2024

Javni poziv za prikupljanje ponuda – davanje u zakup poslovnih prostora

Na osnovu čl. 39 i 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list Crne Gore”, br. 21/09 i 40/11), člana 29 stav 2 Uredbe u prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini („Službeni list CG”,  br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-681/6 od 28.07.2023. o davanju u zakup poslovnih prostora upisanih u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica i Zaključka Vlade Crne Gore br. 07-607/23-4623/2 od 19.10.2023, društvo sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“ – Podgorica objavljuje

JAVNI POZIV br. 02/24

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (TENDER) ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA UNIVERZITETSKOG SPORTSKO-KULTURNOG CENTRA