Multimedijalni centar

Kulturno-umjetničke i edukativne manifestacije mogu se organizovati u Multimedijalnoj sali. Kapacitet sale je 220 mjesta što je čini jednom od najvećih u Glavnom gradu i daje mogućnost za organizaciju širokog spektra dešavanja.

U Multimedijalnoj sali mogu se organizovani studentske aktivnosti kao što su konferencije, seminari, paneli, književne ili filmske večeri, ali i veći događaji koje organizuje Univerzitet Crne Gore, univerzitetske jedinice, državne institucije, nevladine i stukovne organizacije, kao i drugi subjekti iz sfere kulture.

Sala je opremljena i svim potrebnim tehničkim sadržajima (četiri LCD televizora, projektor, kontrolna soba, itd.), a uz veliki kapacitet i lokaciju Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra, može da bude atraktivna svim prethodno navedenim  subjektima. Konferencije za novinare, seminari, prezentacije, izložbe, predstave manjeg obima, samo su neki od događaja koji mogu da budu organizovani u pomenutoj sali.

Ponuda za potencijalne korisnike termina je pristupačna i sigurno među najpovoljnijim kada je u pitanju Glavni grad.

Multimedijalna sala može da bude i dodatni sadržaj u smislu organizacije međunarodnih sportskih takmičenja, a koja zahtjevaju i veliku salu za konferencije i prostor za rad medijskih ekipa, jer može da bude podijeljena tako da ispunjava oba kriterijuma. U dijelu ispred Multimedijalne sale je i dovoljno prostora u kojem se mogu organizovati kokteli, kao i posluženje u toku pauza kada se organizuju događaji u sali.

Naspram Multimedijalne nalazi se i manja sala čiji kapacitet je 25 mjesta, a koja se može koristiti za organizaciju manjih događaja ili paralelnih sesija kada se u velikoj sali organizuju veliki događaji, odnosno dešavanja. Multimedijalna sala ima poseban ulaz, a ispred tog dijela objekta nalaze se i dodatna parking mjesta, što je čini zasebnom cjelinom  u odnosu na sportsku dvoranu i daje mogućnost za direktan pristup učesnicima događaja koji se organizuju u tom dijelu Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra.

Pristup Multimedijalnoj sali koja se nalazi na prvom spratu omogućen je i licima sa invaliditetom zahvaljujući liftu koji je urađen u skladu sa svim potrebnim standardima, što je veoma značajno u smislu pristupačnosti svim potencijalnim učesnicima događaja koji budu organizovani.