Menadžment SKC UCG

Izvršni direktor

Miloš Pavićević

Kontakt: 020/681-440, 020/681-444

e-mail: milos.pavicevic@ac.me

Služba finansija

Srđan Šarović

e-mail: ssarovic31@gmail.com

Služba za javne nabavke

Ranko Rakočević

e-mail: ranko@ac.me