Stoni tenis

Uz sportsku dvoranu, konferencijski centar, teretanu i aerobik za žene, ponudu Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra proširili smo i davanjem mogućnosti za korišćenje termina za stoni tenis.

Termine mogu koristiti studenti, članovi akademske zajednice, kao i profesionalni sportisti i drugi zainteresovani, uz veoma popularnu cijenu.

Pozivamo Vas da iskoristite ovu sjajnu ponudu!